สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และประเมินทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และประเมินทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
ยินดีต้อนรับสู่ Online Training Plus โดย สถาบัน Thailand Call Center Academy

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร โดย อ.ต้น : สรวิทย์ บัวศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Thailand Call Center Academy ประสบการณ์มากกว่า 29 ปี
เปิดสอนและจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบ
Online Training และ Inhouse Training กับหลักสูตรคุณภาพที่ได้รับการคัดสรร และได้รับการยอมรับจากผู้เข้าอบรม
พร้อมกิจกรรม
ประเมินผลทักษะการบริการลูกค้า เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริการ
NEW
หลักสูตร How to อบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ : ปรับเปลี่ยน พัฒนาทักษะ เทคนิคในการพูดจา สื่อสารการบริการกับลูกค้า / ผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร “จุดพลังภาวะผู้นำ และพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีผลงานยอดเยี่ยม สำหรับผู้จัดการสาขา” "Workshop เพื่อเพิ่มพลังภาวะในการเป็นผู้นำ ในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การควบคุมงาน การสอนงาน รวมทั้งการสร้างพลังทีมงานให้แข็งแกร่ง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร “Stress Management” การจัดการอารมณ์และสภาวะความเครียดในการทำงาน เพื่อรับมือและจัดการกับภาวะความเครียด-ความกดดัน (Stress Relief) พร้อมสร้างจิตสำนึก ปรับทัศนคติ เพิ่มพลัง จุดประกายให้พนักงานมีความสบายใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร “Growth Mindset & Self Development for Performance Working
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : Negotiation Skills and Persuade to Create Satisfaction หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจิตใจ ในการสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือกัน ระหว่างเรากับคู่เจรจา ไม่ว่าจะเป็นภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างองค์กร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : เทคนิคการนำเสนอขาย วิธีการบริการ สินค้าหน้าร้าน ลูกค้าระดับ Luxury เพื่อเพิ่มยอดขาย..ให้ทะลุเป้า โดยไม่สร้างความอึดอัดให้แก่ลุกค้า
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
เทคนิคการใช้เวลาในการทำงาน ให้สนุกสนาน คุ้มค่า และมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว ให้มีความสุข ได้อย่างอิสระลงตัว และมีประสิทธิภาพ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : เทคนิคการนำเสนอขาย Course ฝึกอบรมสัมมนา โดยการติดต่อโทรศัพท์หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญชวนโน้มน้าวให้เข้าร่วมสัมมนา ต่อจากการยิง Ad โฆษณาผ่านทาง Social Media
12,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : วิธีการโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อนำเสนอและปิดการขายสินเชื่อ บัตรเครดิต ในเวลาจำกัด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเป็นวิทยากร เน้น Workshop หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การสร้างแผนการสอน กระบวนการสอน บุคลิกภาพ การใช้จิตวิทยาในการสอน สอนอย่างไรให้เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ
25,000.00 ฿
NEW
GROW Model for Call Center เป็นกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของ Call Center ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อตั้งเป้าหมาย ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทางเลือกแบบใหม่ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านการระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปใช้งาน ให้เหมาะสมกับ Call Center
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : หลักสูตรอบรมเทคนิคการบริการ Service Mind สำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกตำแหน่ง เน้นพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริการ วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นเลิศ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : ที่เน้นวิธีการสื่อสาร รับมือกับลูกค้าร้องเรียนในระดับที่มีความรุนแรง พร้อมวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง เปลี่ยนจากข้อร้องเรียน ให้เป็นความพึงพอใจ และปรับเปลี่ยนให้มีความประทับใจ
5,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : หลักสูตรออนไลน์ (Virtual Training) เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร การควบคุมคุณภาพ การวัดมาตรฐานการบริการ และการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ
7,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร Growth Mindset ที่สามารถกระตุ้นและผลักดันผู้เข้าอบรม ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ เต็มใจ ตั้งใจ มีกำลังใจ มีชีวิตชีวา มุ่งมั่น ขยัน สร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
Workshop : Design Thinking for Call Center กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของ Call Center นำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ผ่านการระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์ และการทดสอบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับ Call Center แต่ละแห่ง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : วิธีการโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น ต่อจากการขายผ่านทาง Online ด้วย CRM, Up-Selling, Cross-Selling
5,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : เสริมสร้างการบริการอย่างเป็นเลิศด้วย "Service Mind" การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พนักงานทุกคนต้องเรียน อีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็น Signature ของสถาบัน Online Training Plus เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการได้อย่างเหนือความคาดหมาย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : สำหรับ Supervisor, HR ผู้บริหารงานบุคลากร, Supervisor เน้นเทคนิค-วิธีการสัมภาษณ์ - เทคนิคในการวิเคราะห์ สรรหาคัดเลือก Competency ของพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมเทคนิคการบริหารทีม และวิธีการสร้างความผูกพันในองค์กร
7,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : หลักสูตร Online Training แบบสอนสด & Inhouse Training (Virtual Training) (Effective Coaching for Call Center Supervisor)*** หลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า ที่เน้นวิธีการกระตุ้นทีมงาน และวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนงาน-สั่งงาน
7,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : Effective Collection Calls วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา การเจรจาต่อรอง เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดจา ทักษะการใช้ภาษา การใช้คำพูด ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to : ออนไลน์แบบสอนสด & Inhouse Training (Virtual Training)
7,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : Workshop แบบ Inhouse Training เทคนิคการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการสอน Online & Off Line ให้สนุกสนานแบบมืออาชีพ ใน Style ของตัวเอง
25,000.00 ฿
NEW
หลักสูตร How to : สำหรับ นักธุรกิจ Online ที่ต้องการมีระบบ Telesales เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย รักษายอดขาย และรักษาลูกค้า
9,500.00 ฿
NEW
หลักสูตร Growth Mindset เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ
4,800.00 ฿
NEW
หลักสูตรที่เน้นการทำ Workshop และ กิจกรรม ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์และขจัดความขัดแย้งในองค์กรได้อย่างเห็นผล ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความเข้าใจในความแตกต่างของคนภายในองค์กรอย่างลึกซึ้ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสื่อสารประสานงานที่ดีเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตรอบรมที่เน้นการทำ Workshop และ กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานภายในองค์กร ปลูกฝัง Mindset และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW
หลักสูตร How to อบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ : Inhouse Training ที่เน้นมารยาทการบริการและเพิ่มทักษะการสื่อสาร การใช้เครื่องมือสื่อสาร การบริการผ่าน VDO Call ให้ราบรื่นขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
4,800.00 ฿
วิทยากร
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.