หลักสูตรอบรม
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรมาใหม่
New
หลักสูตร How to อบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ : ปรับเปลี่ยน พัฒนาทักษะ เทคนิคในการพูดจา สื่อสารการบริการกับลูกค้า / ผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร “จุดพลังภาวะผู้นำ และพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีผลงานยอดเยี่ยม สำหรับผู้จัดการสาขา” "Workshop เพื่อเพิ่มพลังภาวะในการเป็นผู้นำ ในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การควบคุมงาน การสอนงาน รวมทั้งการสร้างพลังทีมงานให้แข็งแกร่ง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร “Stress Management” การจัดการอารมณ์และสภาวะความเครียดในการทำงาน เพื่อรับมือและจัดการกับภาวะความเครียด-ความกดดัน (Stress Relief) พร้อมสร้างจิตสำนึก ปรับทัศนคติ เพิ่มพลัง จุดประกายให้พนักงานมีความสบายใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร “Growth Mindset & Self Development for Performance Working
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร How to : Negotiation Skills and Persuade to Create Satisfaction หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจิตใจ ในการสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือกัน ระหว่างเรากับคู่เจรจา ไม่ว่าจะเป็นภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างองค์กร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.