หน้าหลัก > วิธีการสมัครประกวด Skill Contest
วิธีการสมัครประกวด Skill Contest

ท่านสามารถสมัคร "เข้าประกวด" หรือ "เข้าร่วมชมการประกวด" ได้ง่ายๆ ถึง 3 ช่องทาง ดังนี้ :

1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-589-3001

2) ติดต่อผ่าน Line

3) สมัครบนหน้า Webpage โดย   คลิก ต้องการสมัครประกวด    แล้วกรอกรายละเอียดของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน ได้แก่

  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าประกวด (หรือผู้ประสานงาน)
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมล
  • Line ID :
  • ชื่อบริษัท
  • จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด  (1..2..3..หรือ XX ท่าน)


และกด   "ส่งข้อความ"  

หลังจากนั้น กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ตามข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ เพื่อจัดส่ง รายละเอียดการประกวด Template และเกณฑ์การตัดสิน ให้ต่อไป

อัตราค่าสมัคร :

2,500 บาท : อัตราพิเศษ สำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรมกับสถาบัน Thailand Call Center Academy / CMEtrainingCenter.com / OnlineTrainingPlus.com
4,500 บาท : สำหรับ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมทดสอบ "ทักษะการปฏิบัติงาน"
 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.