Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Inhouse Training > เทคนิคการเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์ ในสถานการณ์วิกฤติ
เทคนิคการเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์ ในสถานการณ์วิกฤติ
หลักสูตรเพื่อการบริหารงาน การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นยอดขาย การสร้างพลังทีมงานขายให้แข็งแกร่ง และกลยุทธ์ในการบริหารทีมขาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้การการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับทีมงานและองค์กร
เรียงตาม
ไม่พบข้อมูลหลักสูตร
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.